انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهیIncubator

در انبار موجود نمی باشد

انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهیIncubator

61,600,000 تومان

  • گارانتی دارد

نقد و بررسی

انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی

کاربرد

انکوباتور یخچالدار یک ابزار عمومی آزمایشگاهی است که در آزمایشگاه ها برای کشت و رشد دادن نمونه های زنده مانند سلول ها یا میکروب ها به کار می رود.انکوباتور یخچالدار یکی از ابزار های مهم در آزمایش های میکروبیولوژی،داروسازی، زیست‌شناسی سلولی و… به حساب می آیدکه هم دارای سیستم سرمایشی و هم سیستم گرمایشی بوده که برای کشت دادن هر نوع میکروارگانیسم سرما دوست یا گرما دوستی کاربرد دارد.

معرفی

اﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺪل CIF55E ﯾﮏ اﯾﻨﮑﻮﺑﺎﺗﻮر ﯾﺨﭽﺎﻟﺪار 3 ﺟﺪاره ﺑﺎ ﮐﻨﺘﺮل دﻣﺎی ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻖ اﺳﺖ . ﮐﻨﺘﺮﻟﺮ ﺣﺮارﺗﯽ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد NON CUT و HCT (برای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر در اﯾﺮان) ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ دﻗﺖ 0/1 درﺟﻪ ﺣﺘﯽ در ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ
ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺤﻔﻈﻪ داﺧﻠﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی ﮔﺮد، زﯾﺒﺎﯾﯽ و ﻟﻄﺎﻓﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺨﺸﯿﺪه ﮐﻪ ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑ
ﮐﺎرﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﻈﺎﻓﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺳﯿﺴﺘﻢ فن ﺳﯿﺮﮐﻮﻟﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﺎﻧﺎل ﻫﻮا ﺟﺰء ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوری ﻫﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﻤﺪﻣﺎﯾﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﮔﺮدیده اﺳﺖ. اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در اﻧﻮاع آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﺎرﺑﺮد دارد.

 

ادامه مطلب

کشور سازنده

ایران

نوع محصول

انکوباتور – Incubator – –

دسته بندی

-زیست، ژنتیک، کشاورزی-تجهیزات کشت سلول، بافت و رشد گیاه-انکوباتور و اندیکاتور-انکوباتور –

مدل

CIF55E

نیاز به نصب و راه اندازی

ندارد

امکانات و لوازم جانبی

ندارد

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “انکوباتور یخچالدار آزمایشگاهی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

+

+

آیا خرید این محصول را به دوستانتان پیشنهاد می کنید؟

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.